Autor Flanely

Parfum, alebo prirodzená vôňa?

Či sa nám to zdá viac či menej dôležité, vôňa tela patrí medzi základné hodnotiace kritériá pri výbere nášho partnera. Telesný pach, teda ako dôležitá informácia pre obe pohlavia, automaticky ovplyvňuje náš záujem o ďalšiu komunikáciu s dotyčnou osobou. S tým neodmysliteľne súvisí aj každodenná hygiena a starostlivosť o svoje telo.

Čítať ďalej »