web analytics

Ako vás chráni životná poistka?

Životná poistka nie je len akýmsi “výstrelkom” bohatých, ale jej výhody by mal poznať každý, komu záleží na zdraví a najmä zabezpečení svojej rodiny a najbližších. Rizikové životné poistenie sa postará o vašu rodinu v prípade, že príde k tomu najhoršiemu. Prezradíme vám, ako vás toto poistenie chráni.

Rizikové životné poistenie sa viaže na smrť alebo dožitie poisteného. Podľa stanovenej výšky poistnej sumy poisťovňa v prípade poistnej udalosti vyplatí túto sumu oprávnenej osobe – teda tomu, kto má právo na vyplatenie poistného. Je dôležité nastaviť správnu výšku poistnej sumy, aby ste v prípade neočakávanej udalosti vedeli svojich najbližších zabezpečiť.

Životná poistka nepodlieha dedičskému konaniu, takže v prípade poistného plnenia sa oprávnené osoby dostanú k financiám bez zdĺhavého administratívneho procesu.

Aká poistná suma je správna?

Máte pôžičky, ktoré pravidelne mesačne splácate? Zobrali ste si hypotéku na svoje bývanie alebo máte na krku úver na bývanie? Z vašej výplaty odchádzajú pravidelné mesačné platby na splátky a bez príjmu by ste sa mohli dostať do finančných problémov? Ak ste sa v týchto otázkach našli, je čas si tieto riziká pre každý prípad poistiť.

Poistná suma takéhoto poistenia by mala byť nastavená tak, aby v prípade smrti dokázala splatiť požičané peniaze a pozostalým nespôsobila finančné trápenie.

Príklad: Máte hypotéku, ktorá je zabezpečená nehnuteľnosťou, a zostáva vám splatiť ešte 50 000 eur? Zvoľte si ako poistnú sumu 50 000 eur. Ak by sa nebodaj niečo stalo, vaša poisťovňa vyplatí vašej manželke/manželovi, rodičom či inej určenej osobe túto sumu, ktorá sa dá použiť na vyplatenie zvyšnej podlžnosti. Rodina sa tak nemusí obávať o strechu nad hlavou a nebude ju ťažiť splátka, ktorú by možno ani nevedeli bez vás splácať.

Tip: Vybaviť sa dá aj vinkulácia – teda obmedzenie disponovania s poistnou zmluvou a viazanie výplaty poistnej sumy v prospech tretej osoby.

Okrem smrti sa dá poistiť aj úraz

Životná poistka vás ochráni v prípade prirodzenej smrti, no nevzťahuje sa na smrť spôsobenú úrazom. Tá sa však dá poistiť v rámci pripoistenia. Za úraz sa považuje:

 • popálenie, obarenie,
 • zásah elektrickým prúdom alebo úderom blesku,
 • miestne hnisanie po vniknutí choroboplodných zárodkov do otvorenej rany, spôsobenej úrazom,
 • utopenie, uškrtenie,
 • vdýchnutie plynov alebo pár, požitie jedovatých alebo leptavých látok, len v prípade, že pôsobili nepretržite krátkodobo a rýchlo.

Za úraz sa nepovažujú infekčné choroby a choroby z povolania, infarkt myokardu, cievna mozgová príhoda, epileptický záchvat, amócia sietnice, patologické a únavové zlomeniny, náhle platničkové, chrbticové syndrómy, prolaps alebo protrúzia platničky, spôsobená neúrazovým dejom a mikrotraumou.

Výluky z poistenia

Pred podpisom každej poistnej zmluvy sa dôkladne informujte o podmienkach poistenia a dôsledne si prečítajte návrh poistnej zmluvy. Všeobecné poistné podmienky vám vysvetlia jednotlivé pojmy poistnej zmluvy, ale aj vylúčenia, ktoré môžu platiť.

Poisťovňa za poistné udalosti, ktoré vznikli napríklad v dôsledku:

 • Vojny, invázie, aktu zahraničného nepriateľa, vojnového stavu, stanného práva, občianskej vzbury, povstania či revolúcie;
 • aktívnej účasti poisteného na demonštrácii, občianskych nepokojoch, teroristickej akcii alebo trestnej činnosti;
 • choroby alebo úrazu, ktoré boli spôsobené bezprostredne alebo sprostredkovane jadrovou energiou, rádioaktívnym alebo obdobným žiarením;
 • akéhokoľvek lietania iného ako letov pasažierov v komerčných licencovaných lietadlách;
 • samovraždy alebo pokusu o samovraždu pred uplynutím dvoch rokov od začiatku poistenia;
 • liečby alebo zákrokov, ktoré neboli ordinované kvalifikovaným lekárom s platnou licenciou v danom odbore;
 • vykonávania akéhokoľvek športu na profesionálnej úrovni
 • vykonávania športov, pri ktorých sú používané motorové aj bezmotorové lietajúce stroje či prostriedky;
 • pracovných činností pod zemským povrchom alebo pod vodou;
 • pracovných alebo športových činností súvisiacich s akrobaciou, krotením zvierat, kaskadérstvom;
 • pracovných činností poisteného ako člena záchranných tímov počas ich zásahu alebo cvičení;
 • manipulácie poisteného s výbušninami.

Životná poistka ponúka výber peňazí

Nech nie je mätúce, že aj zo životnej poistky sa dajú získať peniaze. Dá sa totiž požiadať o čiastočné odkúpenie nasporených finančných prostriedkov, v závislosti od poistnej zmluvy, ktorú máte podpísanú.

Raz za určité obdobie môžete uskutočniť odkúpenie nasporených prostriedkov, ktoré vám poisťovňa prevedie na účet alebo vyplatí poštovou poukážkou. Povinný zostatok si každá poisťovňa určuje podľa vlastných podmienok.

Túto chybu nerobte

Jednou z častých chýb klientov, ktorí majú uzatovrené životné poistenie, je jeho zrušenie po niekoľkých rokoch. Vyhodnotia totiž jeho existenciu ako nepotrebnú a poistenie sa rozhodnú zrušiť. Oberajú sa však o veľa peňazí. Vieme vyčísliť, koľko stojí zrušenie poistky alebo nehceme komunikovať? Resp. nejaký argument, prečo je nevýhodné?

Miesto toho, aby ste zbrklo životnú poistku rušili, lebo ju vyhodnotíte ako nevyhovujúcu, vyskúšajte ju zmeniť. Alternatívou  je zníženie výšky poistného alebo čiastočné odkúpenie nasporených finančných prostriedkov. Poistnú zmluvu si viete počas jej trvania upravovať podľa potreby a životnej situácie, v ktorej sa práve nachádzate.

Poraďte sa vo vašej poisťovni alebo požiadajte finančného poradcu, ktorý vaše potreby vyhodnotí a navrhne najlepšiu kombináciu pokrytia rizík a výšky poistného či výšky poistnej sumy.

Pridať komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.